Student’s council for the year 2015-16

 

HEAD GIRL :-  AASHI

HEAD BOY :-  TUSHAR DUA

 

  HOUSE CAPTAIN VICE-CAPTAIN
RANJIT HOUSE  SIMRAN KAUR  DHEERAJ
SHIVAJI HOUSE  VIKAS  PRIYANKA SHARMA
NALWA HOUSE  ANSHUL  RUCHIKA
PRATAP HOUSE  RITIKA  BHAVYA

 

 

 

PREFECTS:- 

Discipline Sports Cultural
ARYAN ADITYA PRATEEK
KARAN DUA SATYAM DUA HARLEEN KAUR

 

 

News & Events


* Revision Schedule is going to start from 9th August 2018.

*Art n Craft Exhibition held on 28th July 2018.

Students Birthday
1 Sep. Shorya, IV E

1 Sep. Priyanshu, V B

1 Sep. Jaspreet, IV D

1 Sep. Tripti, X B

1 Sep. Tanish, V A

2 Sep. Simran, XII B

2 Sep. Navjot, XII C

2 Sep. Tanish, X A

2 Sep. Kanchan, XI A

2 Sep. Chesta, IX A

2 Sep. Namanjot, PreNur Poppy A

2 Sep. Jasmeet , II A

2 Sep. Namish , II A

2 Sep. Harman, III B

2 Sep. Yash, Nur Rose

2 Sep. Isha, VI B

2 Sep. Navneet, IV B

2 Sep. Nandini, XII A

2 Sep. Manmohan , XII A

School Toppers


XII Toppers 2018


XII Toppers 2018


X Toppers 2018

Contact Us